انتخاب برگه
درباره دکتر شبنم سالمی

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

دکتر شبنم سالمی

فوق تخصص نازایی ، ivf ، جراح متخصص زنان و زایمان

دکتر شبنم سالمی

درباره دکتر

دکتر شبنم سالمی فوق تخصص نازایی و ivf و جراح و متخصص زنان و زایمان

فوق تخصص نازایی از مرکز نازایی رویان تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز

اینجانب شبنم سالمی با همکاران خود بر این باور هستیم تا با استفاده از روش های جدید درمان ناباروری و حمایت های دقیق و پیگیرانه تیم ما آرزوی مادر شدن، آرزوی قابل دسترس و شدنی است و در واقع شعار تیم ما این است که، مادر شدن غیر ممکن نیست .