انتخاب برگه
درمان تنبلی تخمدان با ورزش

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

آیا تنبلی تخمدان درمان دارد ؟

آیا تنبلی تخمدان درمان دارد ؟

آیا تنبلی تخمدان درمان دارد ؟ تخمدان پلی کیستیک یا تنبلی تخمدان یکی از بیماری های شایع عدم تخمک گذاری است . بیماری تنبلی تخمدان یک بیماری ژنتیکی است . تنبلی تخمدان در برخی از موارد می تواند موجب...

Call Now Buttonتماس با پزشک