انتخاب برگه
درمان تنبلی تخمدان چقدر طول میکشد

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

آیا تنبلی تخمدان درمان دارد؟

آیا تنبلی تخمدان درمان دارد؟

شایعترین بیماری در زنان بیماری تنبلی تخمدان یا بیماری تخمدان پلی کیستیک می باشد. در حقیقت این نوع بیماری جز شایعترین بیماری های نازایی به شمار می آید. تخمدان پلی کیستیک یا تنبلی تخمدان یکی از بیماری...