انتخاب برگه
درمان کیست تخمدان با مصرف دارو امکان پذیر است؟

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

کیست تخمدان به چه روش هایی درمان می شود؟

کیست تخمدان به چه روش هایی درمان می شود؟

یکی از بیماری های نسبتا شایع در میان زنان کیست تخمدان است. این عارضه می تواند در هر دوره سنی اتفاق افتد، که به دلیل شیوع زیاد آن در میان زنان سوالاتی ذهن آن ها را به خود مشغول ساخته که آیا این...