انتخاب برگه
شانس بارداری بعد از لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

لاپاراسکوپی و بارداری

لاپاراسکوپی و بارداری

لاپاراسکوپی با پیشرفت علم و تکنولوژی اکثر جراحی های زنان را می توان با کمک لاپاراسکوپی انجام داد. در حقیقت جراحی لاپاراسکوپی یک جراحی کم تهاجمی و بسته است که به تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها به...