انتخاب برگه
عوارض میکرواینجکشن

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

درمان ناباروری با میکرواینجکشن

درمان ناباروری با میکرواینجکشن

درمان ناباروری با میکرواینجکشن یکی از روش های درمان ناباروری با میکرواینجکشن می باشد . در این روش لقاح تخمک و اسپرم از طریق تزریق مستقیم صورت می گیرد . معمولا این روش درمانی زمانی مورد استفاده قرار...