انتخاب برگه
متخصص هیستروسکوپی در اهواز

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

عمل هیستروسکوپی در اهواز

عمل هیستروسکوپی در اهواز

هیستروسکوپی یکی از جراحی های تشخیصی و درمان بیماری های زنان هیستروسکوپی است که بدون کوچکترین آسیبی به بدن فرد انجام می گردد . با استفاده از این روش می توان داخل رحم را بررسی و بیماری ها را تشخیص داد...