انتخاب برگه
میزان موفقیت عمل IUI

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

درمان ناباروری با IUI

درمان ناباروری با IUI

IUI  چیست ؟ یکی از روش های بسیار ساده و گسترده درمان ناباروری است که از این طریق اسپرم گرفته می شود و سپس شسته شده و به داخل حفره رحم تزریق می گردد . با انجام این روش ناباروری تماس تخمک و اسپرم در...