انتخاب برگه
چه افرادی نمی توانند تحت واژینوپلاستی قرار بگیرند؟

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

واژینوپلاستی در اهواز

واژینوپلاستی در اهواز

واژینوپلاستی واژینوپلاستی، شیوه جراحی است که به منظور تنگ کردن عضلات کف لگنی اطراف واژن استفاده می شود. هدف از انجام این روش، افزایش کنترل این عضلات و هم چنین افزایش میل جنسی می باشد. واژینوپلاستی...