انتخاب برگه
کم دردسرترین درمان فیبروم رحمی

دکتر شبنم سالمی – فوق تخصص نازایی و IVF

بهترین روش های درمان فیبروم رحمی

بهترین روش های درمان فیبروم رحمی

یکی از بیماری های شایع در میان زنان، فیبروم رحم است که می تواند زندگی زناشویی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. فیبروم ها توده های غیرسرطانی و خوش خیم رحم است که در زنان سنین باروری شیوع بسیاری دارد و...